Velferdstinget

Hva er Velferdstinget?

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (VT) er sammensatt av representanter fra de forskjellige utdanningsinstitusjonene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Vår oppgave, delegert fra de øverste studentorganene på NTNU, Dronning Mauds Minne Høgskole, Jusstudentene ved Folkeuniversitetet, BI, Høgskolen Kristiania og Fagskolen Innlandet, er å ivareta og bedre velferdstilbudet for studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Vi bestemmer hvordan semesteravgiften skal brukes, uttaler oss om hvordan Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund ogTrondheim (Sit) skal prioritere. Vi jobber også opp mot utdanningsinstitusjonene og kommunen. Vi jobber mye på lokalt nivå, men også på nasjonalt nivå med saker som ivaretar dine rettigheter og din økonomi under studiene.

Velferdsutvalget i Ålesund

Velferdsutvalget (VU) er et rådgivende organ som innstiller til Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Velferdstinget skal forvalte studentvelferden til alle studenter som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit).
VU har i mandat å representere Ålesundstudentenes syn i alle velferdspolitiske saker. De skal ivareta studentenes velferd i Ålesund, da gjennom politisk påvirkning, samarbeid med Sit og kontinuerlig videreutvikling av tilbud til studentene.

 

For mer informasjon, sjekk velferdstinget.no

escort kutahya escort bornova escort beylikduzu escort amasya escort diyarbakir