Tillitsvalgte

Hva gjør en tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt har en påtatt seg oppgaven å være talerør for sine medstudenter. En kan møte mange utfordringer som tillitsvalgt, alt fra det faglige innholdet i undervisningen, til medstudenter som sliter i hverdagen av ulike årsaker.
En må være forberedt på å snakke med lærere eller andre ansatte ved NTNU, dette har en både rett til og plikt til å gjøre dersom det er nødvendig.

Ikke nøl med å kontakt dine tillitsvalgte!

 

Vil du engasjere deg?

Høres det spennende ut? Still stil valg! Klassetillitsvalgte skal velges i løpet av de første 3 ukene og sitter normalt i vervet ut studietiden. Nytt valg underveis i studieløpet gjennomføres der det er nødvendig.

Valg av ITV gjennomføres hvert halvår, den som blir valgt sitter i 1 år om gangen.

 

Er du tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt er du aldri alene. Er det saker som er vanskelige eller du trenger du råd/støtte så er det alltid noen du kan ta kontakt med.
Ta kontakt med Studentparlamentet på mail alesund@studenttinget.no eller kom innom kontoret vårt på A130 (i gangen innom Sit).

 

Hvordan være tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt har en retningslinjer å jobbe etter, disse finner du i stillingsinstruksene under.

Stillingsbeskrivelse KTV Ålesund

Stillingsbeskriving for ITV Ålesund

 

 

Mer info om studentdemokratiet ved NTNU finner du her
Studentdemokratiet NTNU

 

Tilbake