Studentparlamentet i Ålesund

Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund

Studentparlamentet Ålesund er det valgte studentdemokratiske organ lokalt ved NTNU i Ålesund, og er opprettet for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor institusjonen lokalt, næringsliv, kommune og andre eksterne aktører.

Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund skal være en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

Organisasjonens formål er å arbeide for studentenes faglige, demokratiske, økonomiske, kulturelle og sosiale interesser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentparlamentet består av: 

 • Studentparlamentet
  består av 11 faste representanter og 4 vara. Av disse 11 er 5 plasser forbeholdt Instituttillitsvalgte (ITV) ved de ulike instituttene.
 • Arbeidsutvalget
  består av Stedlig leder, Nestleder, Kommunikasjonsansvarlig, Internasjonalt ansvarlig og Fag- og læringsmiljøansvarlig. 
 • Kontrollkomité
  består av 3 personer. 1 velges på siste møtet på høstsemesteret, og 2 velges på siste møtet på vårsemesteret. Kontrollkomiteen overser at arbeidsutvalget og resten av organisasjonen til en hver tid forholder seg til vedtekter, reglement og gjeldende vedtak. 
 • Valgkomité
  består av 3 personer. 2  velges på siste møtet på høstsemesteret, og 1 velges på siste møtet på vårsemesteret.
 • Eventuelle utvalg nedsatt av Studentparlamentet.

 

 

Vedtekter og reglement

escort kutahya escort bornova escort beylikduzu escort amasya escort diyarbakir