Råd og utvalg

Studentparlamentet velger studenter til råd og utvalg ved skolen. Her har man en reell innflytelse og får gode erfaringer. Råd og utvalg det er studentrepresentanter i er:

Læringsmiljøutvalget
Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ for styret ved NTNU og skal ha et helhetlig og overordnet blikk på NTNUs arbeid med læringsmiljø, dvs. de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der læring skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte.

Læringsmiljøutvalget består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene og fem fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og studentenes representanter. LMU skal ha to underutvalg, ett ved NTNU i Gjøvik og ett ved NTNU i Ålesund.

Underutvalgene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund skal:

  • sikre kontakt mellom studenter og lokal ledelse for å følge opp læringsmiljørelaterte oppgaver og bidra til at lokale tiltak blir iverksatt.
  • dokumentere utvalgets arbeid og rapportere til LMU og lokale ledelsesnivåer i tråd med kvalitetssystemet.

Studentparlamentet velger representanter til lokalt underutvalg i Ålesund på første parlamentsmøte om høsten, alle studenter kan stille.

For mere informasjon: Læringsmiljøutvalget

..

Tilbake
escort kutahya escort bornova escort beylikduzu escort amasya escort diyarbakir